Monday, March 22, 2010

Ocean Waves errata

There's a small mistake in the pattern.

It should instruct you to cast on 81 stitches (not 80).

Also, the stitch pattern you should repeat is between stitch 3 and 13 on the chart (indicated with a thick rectangle). It's an 11 stitches repeat, which you should knit 7 times in each row.

This mistake has now been fixed in the latest version of pattern.


W opisie jest mały błąd. Powinno być: Luźno nabrać 81 oczek (a nie 80).

Fale tworzone są przez 11 oczek, zaznaczonych na schemacie pogrubioną ramką. Powtarzamy je w każdym rzędzie 7 razy (77 oczek), dodając po 2 oczka brzegowe z każdej strony (2+77+2=81).

Naniosłam już poprawkę do najnowszej wersji wzoru, więc jeśli chcecie, możecie ją ściągnąć jeszcze raz.

No comments:

Post a Comment