Sunday, August 31, 2008

BlogDay2008

Blog Day 2008

Got to work a bit on my thesis ;o/ so I'll keep it short today.
Just to let you know what are my nominees for BlogDay2008 (http://www.blogday.org).
I decided to promote the Polish craft world a little bit so here you have 3 blogs that are written in Polish and English for you to enjoy. They're all different with their own character and many many crafty things :
Muszę dziś siąć do pisania pracy, więc będzie krótko. Moje nominacje do BlogDay2008 (http://www.blogday.org).
Chcę zrobić małą reklamę polskim blogom. Poniższe blogi pisane są po polsku i angielsku. Każy z nich jest inny, każdy ma swój specyficzny klimat i charakter.

1. FriendSheep
2. House of Art
3. Aglaya's Knitting Garden

One of the Irish:
Jeden irlandzki:
4. Kneeting neels

and one non crafty, but a great one too! It makes me wonna spend more time in the kitchen ;o)
I jeden nie mający nic wspólnego z poprzednimi, ale też swietny! Przez niego chcę spędzać więcej czasu w kuchni ;o)
5. Cream Puffs in Venice

No comments:

Post a Comment