Friday, July 11, 2008

Warning ! contagious !

There is a new contagious disease spreading around the world. It's called CROCHET and it's deadly!
Po świecie szaleje nowa choroba zakaźna. Nazywa się SZYDEŁKOWANIE i jest zabójcza!

It all started with an innocent picture. And a short pattern on Ravelry .
Wszystko zaczęlo się od niewinnie wyglądającego zdjęcia i krótkiego wzoru na Ravelry.

Then this happened:
Potem było tak:That orange yarn is what was left from the Twisted Flower Socks, which are finally finished!
Pomarańczowa włóczka to pozostałości po Twisted Flower Socks które wreszcie skończyłam.ETA: Please don't blame me if after reading this, you ran looking for a crochet hook and some scrap yarn, ignored the fact that the house needs cleaning, dinner needs to be cooked, laundry done etc... I warned you! It's contagious!

Dodane później: Proszę nie mieć do mie pretensji, jeśli po przeczytaniu tego postu, rzuciła(e)ś wszystko i pobiegła(e)ś szukać szydełka ignorujać fakt, iż dom wymaga posprzątania, obiad trzeba ugotować, pranie nastawić itd... Ostrzegałam! To jest zaraźliwe!

1 comment:

  1. My goodness, you've been busy!
    Those socks are GORGEOUS!

    ReplyDelete